KORT OM KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av de vanligast förekommande psykiska besvären som till exempel depressioner, ångesttillstånd och fobier. KBT har också visat sig kunna vara effektivt när det gäller behandling av mer ovanliga psykiska tillstånd.

Terapiområden

Depression

Utmattningssyndrom

Stressreaktioner

Ångest / Panikångest

Fobier

Social fobi

Oro / Generaliserad oro

OCD / Tvångssyndrom

Smärtproblem

Sömnstörningar

Relationsproblem

VÅRDVAL

PSYKOTERAPI ACKREDITERAD AV REGION SKÅNE

Du som bor i Skåne har rätt att själv välja vilken mottagning du vill gå till. Vårdval psykoterapi gäller för dig som är 16 år eller äldre.

 

Remiss

Jag är ackrediterad av Region Skåne för både kort och lång psykoterapi inom ramen för KBT, det som heter Vårdval Skåne Psykoterapi. Detta innebär att du kan få en remiss från din vårdcentral. Din läkare på den vårdcentral där du är listad gör en bedömning och utfärdar remiss.

Remissen skickas till:
Hörby KBT mottagning, Råbygatan 2b, 242 30 Hörby

 

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet gäller då och du betalar 200 kr per gång upp till 1100 kr varefter du har frikort. Utvärdering av behandlingen görs före, efter och vid tremånaders-uppföljning.

 

Privat

Naturligtvis finns också möjlighet att gå i behandling hos mig privat och själv stå för kostnaden. Kostnaden är då 900 kronor per session.

HUR GÅR DET TILL?

1.

Våra första träffar kartlägger vi hur problemet/problemen ser ut och kommer överens om lämpligt behandlingsupplägg för just dina specifika behov. Vi sätter upp mål för vad som är önskvärt med vår terapikontakt.

2.

I en KBT-behandling ingår ofta en del information/undervisning om ditt specifika problem, att med hjälp av s k beteendeanalys förstå hur ditt problem fungerar och mycket konkret arbete med förändring både under våra samtal och framför allt mellan de gånger vi ses.

3.

Vi avslutar terapin med att utvärdera hur det var innan terapin och hur det är nu samt vad du behöver arbeta med för att inte eventuellt återfalla i gamla mönster.

SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Michéle Olskims – Auktoriserad socionom & legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

 

Jag som driver Hörby KBT mottagning heter Michèle Olskims och är auktoriserad socionom & legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag har flera års erfarenhet av arbete med ångestbesvär, depressioner, stress/utmattning, livskriser och långvarig smärtproblematik mm. från såväl kommunal- & privat verksamhet som landstingsorganisation.

Jag har vidareutbildningar inom bl a mindfulness, motiverande samtal, ACT, djurassisterad terapi och missbruksvård.

Hörby KBT mottagning satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning genom deltagande i workshops, kurser och psykoterapikonferenser. Arbetet grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder.

Jag vänder mig också till företag och offentliga verksamheter som är i behov av konsultation, handledning och personalvård eller föreläsning. Som föreläsare har jag varit anlitad av bl a Tandvårds högskolan i Malmö, Socialhögskolan Lunds Universitet.

Psykoterapistudenter är välkomna för egenterapi vid utbildning.

DJURBASERAD TERAPI

HÖRBY KBT MOTTAGNING ERBJUDER ÄVEN TJÄNSTER INOM DJURBASERAD TERAPI

 

Terapi / Vårdhundskontakt

Föreställ dig ett läkemedel (utan biverkningar) som lindrar depressioner, ökar motivation till fysisk aktivitet och även förbättrar minnet. Ett läkemedel som stärker självförtroendet och ökar förmågan till socialt samspel.

Detta och mycket mer är effekter av den Terapi / Vårdhundskontakt som idag blir allt vanligare inom svensk vård.

Hörby KBT mottagning arbetar även som certifierat besökshundsekipage. Vi levererar specialistkompetens och nya arbetsmetoder som ökar fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande för människor inom olika verksamheter såsom till exempel äldreomsorg och psykoterapimottagning i Skåne.

Besökshundens uppgifter är att finnas till som motivation, stöd, sällskap och aktivitet. Besöken behöver inte dokumenteras och är av enklare art. Utbildade hundteam arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer gällande hund i vård och omsorg.

Vi är medlemmar i Skandinaviska Vård & Terapihundsföreningen

 

Ardennerturen

I företaget finns också arbetshästar av rasen ardenner. För att läsa mer om vilka tjänster som här kan erbjudas gå in på:

www.ardennerturen.se

Kontakt och boka tid


Eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal eller handledning är det snabbaste att få kontakt via formuläret här till vänster, e-post eller sms.

michele@horbykbtmottagning.se
0735 45 61 44

 

Besökstider:
Dagtid vardagar men även kvällar och helger.

Här finns vi:
Hörby KBT mottagning har sina lokaler centralt i Hörby strax vid Gamla torg. Det finns goda parkeringsmöjligheter på torget och gatorna runt omkring.

Hörby KBT mottagning
Råbygatan 2b
242 30 Hörby